Jobs

Halliburton Jobs

(1 - 3 of 3)
  1. Vi ser en økende arbeidsmengde og har behov for å styrke gruppen som styrer logistikk samt den administrative driften i vårt Sperry verks...
    1 week ago on Halliburton
  2. Halliburton er en av verdens største leverandører av tjenester innenfor ferdigstillelse og oppstartstjenester av rørledninger, offshore i...
    1 week ago on Halliburton
Important Safety Tips
  • Always meet the employer in person.
  • Avoid sharing sensitive personal and financial information.
  • Avoid employment offers that require a deposit or investment.

To learn more, visit the Safety Center. Report suspicious listings by clicking on .